Meer- en hoogbegaafdheid

Visie en Missie

In het schooljaar 2020-2021 is het Beleidsdocument (hoog)begaafdheid opgesteld.

In onze verrijkingsklas komen meer- en hoogbegaafde leerlingen in aanmerking met een aanvullende leerbehoefte die in de eigen klas moeilijk gerealiseerd kan worden.

Participanten

De Tjongerwerven CPO participeert in de kenniskring HB van SWV Passend Onderwijs Friesland.

Speerpunten voor de scholen

In het schooljaar 2023-2024  staat de verbinding tussen de verrijkings- en de reguliere klas centraal.

1. Beleid/visie op de scholen

2. Procedure signaleren en kennis meer- en hoogbegaafdheid

3. Verrijkingsaanbod, doorgaande lijn

4. Compacten en verrijken in de klas

5. Ondersteuning op scholen  (teambijeenkomsten, observaties, verbinding thuisklas-verrijkingsklas etc.)

 

Menukaart HB De Tjongerwerven