Visie en missie

Hieronder vindt u het bovenschools beleidsdocument (hoog)begaafdheid (2021 – 2025)

Beleidsdocument (hoog)begaafdheid

In onze verrijkingsklas komen meer- en hoogbegaafde leerlingen in aanmerking met een aanvullende leerbehoefte die in de eigen klas moeilijk gerealiseerd kan worden.

Team ’tjong®talent

Het ’tjong®talentteam voor het schooljaar 2023-2024 bestaat uit drie talentleerkrachten. Zij zijn ‘specialist hoogbegaafdheid en excellent leren’ en werken voor De Tjongerwerven CPO.

Het ’tjong®talentteam is verantwoordelijk voor de inhoud van het lesprogramma en ondersteunt de kinderen in de bovenschoolse verrijkingsklassen. Tevens kan het ’tjong®talentteam op aanvraag van de scholen begeleiding bieden op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

Het ’tjong®talentteam bestaat uit:

  • Ciska Tillema
  • Lina Weijer
  • Bouke van der Meulen