Verrijkingsklassen

De Tjongerwerven CPO biedt bovenschoolse verrijkingsklassen aan voor meer- en hoogbegaafde kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag.

 

Locaties schooljaar 2023-2024

 

CBS De Akker

Rijweg 59  
8431 KH Oosterwolde  
0516 512624 

Dinsdagochtend

van 8.30 – 12.00 uur

CBS In de Kring

Boekhorsterweg 15
8431 CW Oosterwolde  
0516 512452 

 

Donderdagochtend

van 8.30 – 12.00 uur

                             CBS In de Kring | Basisschool Oosterwolde

CBS Meester Wijbrandischool 

Schoterlandseweg 19 
8413 NM Oudehorne 
0513 542 300 

Vrijdagochtend

van 8.30 – 12.00 uur