Blok 3: Het menselijk lichaam

Blok 3: Het menselijk lichaam

Het nieuwe blok heet ‘Menselijk lichaam’. In dit blok leren de kinderen over van alles wat met het menselijk lichaam te maken heeft. Uiteraard is er ruimte voor leren-leren, filosoferen, persoonlijke leerdoelen en levenslessen. Dit thema start op maandag 9 januari en...
Gastlessen sterrenkundige

Gastlessen sterrenkundige

De leerlingen kregen afgelopen weken een gastles sterrenkunde. Bij sterrenkunde gaat het om de wetenschappelijke bestudering van het heelal, sterrenstelsels, planeten, manen en nog veel meer.
Leerlingen bezoeken planetarium van Eise Eisinga

Leerlingen bezoeken planetarium van Eise Eisinga

FRANEKER – Afgelopen week bezochten de leerlingen uit de verrijkingsklassen het planetarium van Eise Eisinga. Tijdens het bezoek kregen ze uitleg over het leven van de familie Eisinga en het ontstaan van het nog steeds werkende planetarium. Maar liefs 6 planeten...
Blok 2 Expeditie Space gestart

Blok 2 Expeditie Space gestart

Het nieuwe blok heet ‘Expeditie Space’. In dit blok leren de kinderen over de ruimte. Dit thema is gestart op 24 oktober jl. en zal duren t/m vrijdag 16 december. Er wordt gedurende het blok gewerkt aan de opdrachten van Expeditie Space. De keuze-opdrachten doen een...
Jelte wint met plan voor stikstofprobleem

Jelte wint met plan voor stikstofprobleem

OOSTERWOLDE – De leerlingen van de verrijkingsklassen uit Oudehorne, Wolvega, Oosterwolde en Appelscha kwamen met allerlei plannen om stikstof te reduceren. Zo werden robotkoeien bedacht, een school voor koeien en nog veel meer creatieve ideeën. Na een voorronde...