Welkom op de website van 'tjong®talent!

Toptalenten gaan 'Back to space'

DONKERBROEK - Leerlingen van de toptalentklassen gaan ontdekkend en onderzoekend leren in het blok 'Back to space'. De lessen van blok 2 starten vanaf dinsdag 25 oktober aanstaande.

Leerlingen bedenken creatieve oplossing voor Ecomunitypark

OOSTERWOLDE - Ivar en Marrit bedachten een creatieve oplossing om het hondenpoepprobleem op Ecomunitypark aan te pakken. Zij bedachten een stellingenbox waar baasjes hun poepzakjes in deponeren en wonnen daarmee de eerste prijs. Gefeliciteerd!

Een kijkje in onze toptalentklas

Al enkele 'tjongŪtalentklassen van start op diverse scholen

Op diverse scholen zijn de 'tjong®talentlessen al in volle gang. De Paadwizer werkt aan landen van Europa, De Pream is druk aan het ontwerpen en ook De Adelaar brengt talentklassen voor alle leerlingen van de school. Na de herfstvakantie zullen ook andere scholen van De Tjongerwerven CPO een start maken met 'tjong®talent. 

Toptalentklassen bezoeken Ecomunitypark

OOSTERWOLDE - De leerlingen van tjongertalent brachten 14 september jl. een bezoek aan het Ecomunitypark. Tijdens het bezoek werd er nagedacht om een oplossing te bedenken zodat àlle dieren, zowel honden als insecten, vogels en planten, op Ecomunitypark goed met elkaar kunnen samengaan.